Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.747.20.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 25.08.2021 r., znak: PSGKI.IRSI.430.304.1.21.MK, uzupełniony pismem z dnia 02.09.20201 r., znak: PSGKI.IRSI.430.304.2.21.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” na terenie miasta Sandomierz oraz gminy Samborzec.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.09.2021
Obowiązuje od : 10.09.2021
Obowiązuje do : 24.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba