Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.268.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0028 Piasek, gmina Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 462 o pow. 0,62 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15639 pn. Młynek Nieświński - Stare Kuźnice - Piasek - Furmanów (nowy nr 0427 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.09.2021
Obowiązuje od : 09.09.2021
Obowiązuje do : 23.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba