Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.232.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Ćmielów, w obrębie 0006 Drzenkowice oznaczonej na mapie sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 15.10.2008r. pod numerem 2343-49/2008, jako działka nr 14/2 o pow. 0,0089 ha, (wydzielona z działki nr 14 o pow. 0,5100 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42116 pn. „ Rzuchów – Drzenkowice – do drogi 755 ” (nowy nr 0698T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.09.2021
Obowiązuje od : 10.09.2021
Obowiązuje do : 24.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba