Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.42.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 231/42 o pow. 0,0068 ha, zajętej pod „ ul. 1-go Maja ”, leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. „ (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.09.2021
Obowiązuje od : 13.09.2021
Obowiązuje do : 27.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba