Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.239.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Lubienia, gmina Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 173/11 o pow. 2,1300 ha i nr 641/6 o pow. 1,4007 ha, zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 9 pn. pn. Radom - Iłża -Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Lipnik - Klimontów - Łoniów […].

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2021
Obowiązuje od : 14.09.2021
Obowiązuje do : 28.09.2021
Data modyfikacji : 14.09.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk