Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.174.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/13 o pow. 0,0859 ha, zajętej pod ulicę Jesionową leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów -Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opatów - Annopol - Kraśnik.

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2021
Obowiązuje od : 14.09.2021
Obowiązuje do : 28.09.2021
Data modyfikacji : 14.09.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk