Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.494.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 15.09.2021 r. znak: SPN.II.7533.494.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod nr. P.2613.2015.1333, jako działka nr 816/4 o pow. 0,0033 ha (wydzielona z działki nr 816/1 o pow. 0,12 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy nr 0248 T).

Metryka strony

Data publikacji : 15.09.2021
Obowiązuje od : 15.09.2021
Obowiązuje do : 29.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk