Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.100.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, jako działka nr 139/1 o pow. 0,0037 ha (wydzielona z działki nr 139 o pow. 0,1238 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Racławicka (nowy nr 303114 T).

Metryka strony

Data publikacji : 15.09.2021
Obowiązuje od : 15.09.2021
Obowiązuje do : 29.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk