Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.436.2016 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 14.10.2021 r. znak: SPN.II.7533.436.2016 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0011 Piórków, gmina Baćkowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działka nr 921/1 o pow. 0,0115 ha (wydzielona z działki nr 921 o pow. 4,1600 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42138 (nowy nr 0718 T) pn. Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy - Żerniki - Gołoszyce.

Metryka strony

Data publikacji : 14.10.2021
Obowiązuje od : 15.10.2021
Obowiązuje do : 29.10.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk