Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.67.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 231/60 o pow. 0,0031 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. 1 Maja” leżącą w ciągu drogi publicznej Nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski)Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik.

Metryka strony

Data publikacji : 28.10.2021
Obowiązuje od : 28.10.2021
Obowiązuje do : 11.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk