Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.205.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, jako działka nr 1928/5 o pow. 0,0153 ha (wydzielona z działki nr 1928/3 pow. 0,1470 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Kasztanowa.

Metryka strony

Data publikacji : 29.10.2021
Obowiązuje od : 29.10.2021
Obowiązuje do : 12.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk