Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.386.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Radków, obręb 0010 Radków, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 27.07.2020 r. pod numerem P.2613.2020.740, jako działka Nr 213/1 o pow. 0,0019 ha (wydzielona z działki o Nr 213 o pow. 0,09 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 08445 pn. „ (Bebelno) - granica województwa – Krasów – Radków ” (nowy Nr 0228 T).

Metryka strony

Data publikacji : 04.11.2021
Obowiązuje od : 05.11.2021
Obowiązuje do : 19.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk