Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.306.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0007, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, jako działka nr 883/1 o pow. 0,0151 ha (wydzielona z działki nr 883 o pow. 0,0584 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Lempe (nowy nr 304085 T).

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2021
Obowiązuje od : 22.11.2021
Obowiązuje do : 06.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk