Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.318.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2610.2019.1293, jako działka nr 36/1 o pow. 0,0013 ha (wydzielona z działki nr 36 o pow. 0,2549 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ Jodłowa ”.

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2021
Obowiązuje od : 22.11.2021
Obowiązuje do : 06.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk