Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.336.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 690/15 o pow. 0,0002 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Kaczmarka.

Metryka strony

Data publikacji : 25.11.2021
Obowiązuje od : 25.11.2021
Obowiązuje do : 09.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk