Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.268.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bodzechów toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0023 Szewna, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego w dniu 15.12.2020 r. za Nr P.2607.2020.1944, jako działka Nr 683/2 o pow. 0,0137 ha (wydzielona z działki Nr 683 o pow. 0,3100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1522011 pn. Szewna - Zarzecze” (nowy Nr 310011T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.09.2022
Obowiązuje od : 23.09.2022
Obowiązuje do : 07.10.2022
Data wytworzenia : 23.09.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba