Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.285.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Krasocin, obręb 0017 Ostrów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 930 o pow. 0,25 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15401 pn. „Nowy Dwór - Czerwonka” ( nowy nr 1911T).

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.07.2024
Obowiązuje od : 01.07.2024
Obowiązuje do : 15.07.2024
Data wytworzenia : 01.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk