Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.243.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Końskie, w obrębie 0046 Wąsosz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 349/2 o pow. 0,0011 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15663 pn. „Końskie – Wąsosz - Czarna” (nowy Nr 1482T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.07.2024
Obowiązuje od : 09.07.2024
Obowiązuje do : 23.07.2024
Data wytworzenia : 09.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba