Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.352.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Piekoszów, obręb 0017 Szczukowskie Górki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 418 o pow. 0,6100 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15468 pn. „Niewachlów II – Szczukowice – Szczukowskie Górki”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.07.2024
Obowiązuje od : 10.07.2024
Obowiązuje do : 24.07.2024
Data wytworzenia : 10.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk