Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności gruntów zajętych pod linie kolejowe, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.11.2013
Obowiązuje od : 12.11.2013
Obowiązuje do : 26.12.2013
Data modyfikacji : 05.12.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis