Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadamienie o wydaniu decyzji dot. gruntu w Tyczępach zajętego pod linię kolejową, pozostającego we władaniu PKP S.A.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydana została decyzja, dotycząca gruntu zajętego pod linię kolejową, pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tego gruntu, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 171.52 KB
    Data publikacji : 15.05.2014 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 15.05.2014
Obowiązuje od : 20.05.2014
Obowiązuje do : 03.06.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis