Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2016 r. - przekazanie skargi do WSA w Kielcach

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.03.2016r. przekazał skargę Pana Marka Mruczkowskiego na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2016r., znak: IN-III.7821.1.1.2016, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r,. znak: B.6740.118.3.2015.IICS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 25.03.2016
Obowiązuje od : 30.03.2016
Obowiązuje do : 13.04.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba