Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.250.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 miasto Zawichost, oznaczonej jako działka nr 555 która po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji Nr 3/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2023 roku, znak: SPN.III.7820.1.3.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od drogi krajowej Nr 74 - km 23+048,17 do ul. Plażowej – km 34+528,30 oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 777 od km 16+010,28 do 18+683,91 wraz z budową mostu, przepustów, miejsca do ważenia pojazdów, chodników, zatok autobusowych, poboczy, zjazdów, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej, na terenie powiatu opatowskiego w gminie Ożarów oraz powiatu sandomierskiego w gminie Zawichost, będzie oznaczona jako działka nr 555/1 o pow. 0,0017 ha.

Metryka strony

Data publikacji : 28.11.2023
Obowiązuje od : 28.11.2023
Obowiązuje do : 12.12.2023
Data wytworzenia : 28.11.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk