Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.629.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie, że został zgromadzony materiał dowodowy o ustalenia odszkodowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej kpa, w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0003 Brzóstowa, gmina Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 505/1 o pow. 0,0007 ha, objętej ostateczną decyzją Nr XVI/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. znak: IR.II.746.5.2023, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”, w km 197+395 – 198+957.

Metryka strony

Data publikacji : 29.11.2023
Obowiązuje od : 29.11.2023
Obowiązuje do : 13.12.2023
Data wytworzenia : 29.11.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk