Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.226.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania, w sprawie dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Czerników Opatowski, gm. Opatów, oznaczonej jako działki: nr 36/1 o pow. 0,0535 ha, nr 36/2 o pow. 0,0393 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 1/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: SPN.III.7820.1.2.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: drogi ekspresowej S74 od km 3+000 do km 9+388, budowie drogi krajowej Nr 9 na odcinku od km 0+000 do km 4+300 wraz budową lub rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Sadowie w powiecie opatowskim.

Metryka strony

Data publikacji : 07.12.2023
Obowiązuje od : 07.12.2023
Obowiązuje do : 21.12.2023
Data wytworzenia : 07.12.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk