Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.93.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0019 Oficjałów, gmina Opatów, oznaczonej jako działka nr 14/4 o pow. 0,0337 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 4/22 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2022 r., znak: SPN.III.7820.1.7.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 87+132,43 do km 87+580,28 – strona lewa oraz od km 87+563,49 do km 88+195,74 – strona prawa wraz z odwodnieniem, przebudową sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej, na terenie miasta i gminy Opatów w powiecie opatowskim.

Metryka strony

Data publikacji : 15.12.2023
Obowiązuje od : 15.12.2023
Obowiązuje do : 29.12.2023
Data wytworzenia : 15.12.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk