Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.492.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0001 Bogoria, gmina Bogoria, oznaczoną jako działka nr 46/1 o pow. 0,0581 ha, objętą decyzją Nr 4/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. znak: SPN.III.7820.1.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 0+000 do km 2+510,00, trzech skrzyżowań typu rondo, skrzyżowania skanalizowanego, budowie/przebudowie sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Bogoria w powiecie staszowskim.

Metryka strony

Data publikacji : 19.12.2023
Obowiązuje od : 19.12.2023
Obowiązuje do : 02.01.2024
Data wytworzenia : 19.12.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk