Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Karty usług

Uzyskanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościelnych osób prawnych/pełnieniu funkcji organu prawnego

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Metryka strony

Data publikacji : 22.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daniel Drogosz