Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Konserwacja klimatyzatorów znajdujących się w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 27.12.2017
Ochrona, monitoring sygnalizacji ppoż., konserwacja systemu antynapadowego w budynkach ŚUW przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz monitoring i konserwacja systemu alarmowego, antywłamaniowego, sygnalizacji ppoż. (SAP) w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz transportu wartości pieniężnych Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 27.12.2017
Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów: TBD-FK „Finanse i Księgowość”, TBD–MK „Mandaty Karne”, i-SEM „Internetowy System Ewidencji Mandatów”, TBD-AZ „ Archiwum Zakładowe”, e-CRU „elektroniczny Centralny Rejestr Umów”, TBD-ST „Środki Trwałe”, TBD-ZT „Magazyn Zaopatrzenia Technicznego” w 2018 roku. Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 08.12.2017
Zakup, dostawa i uruchomienie ściany wizyjnej na potrzeby konferencji prasowych Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 18.12.2017
Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych (SUG), gaśnic i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 27.12.2017
Konserwacja kabiny dla palaczy znajdującej się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 18.12.2017
Serwis oprogramowania e-SIB oraz Kontrolka Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 15.12.2017
Konserwacja i serwis systemów: systemu sygnalizacji pożarowej (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych (SZZ), systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA), przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz drzwi p.poż. w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 Przetarg nieograniczony Zakończony 15.12.2017
Zakup niszczarek dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 11.12.2017
Zakup materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 04.12.2017