Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Wykonanie przeglądów technicznych magazynów przeciwpowodziowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w msc. Grotniki duże oraz Kępa Chwałowska Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 07.11.2019
Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej typu Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 4400 znajdującej się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz ul. Skrajnej 61 w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 07.11.2019
Konserwacja urządzeń dźwigowych SCHINDLER w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 31.10.2019
Konserwacja urządzeń dźwigowych OTIS w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 08.11.2019
Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonanie prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Ogłoszony 27.11.2019
Świadczenie usługi szkoleniowej pn. „Zamówienia publiczne w praktyce Urzędów Pracy” Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Ogłoszony 30.10.2019
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 28.10.2019
Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61 Przetarg nieograniczony Zakończony 05.11.2019
Dostawa przenośnych urządzeń do oświetlenia terenu wykorzystywanych podczas sytuacji kryzysowych Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 25.10.2019
Upgrade Axence Nvision z wersji 6.5 do najnowszej wersji nVision – 600 urządzeń z rocznym wsparciem Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 25.10.2019

Wybierz Strony