Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Przetarg nieograniczony Zakończony 15.01.2020
Dostawa prasy na 2020 rok dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 23.12.2019
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 23.12.2019
Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2020 roku Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 05.12.2019
„Konserwacja i serwis systemów alarmu pożaru (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA), głównych wyłączników prądu oraz drzwi p.poż. w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3” Przetarg nieograniczony Zakończony 18.12.2019
Zakup kwiatów na potrzeby realizacji zadań wykonywanych przez Wojewodę i Wicewojewodę Świętokrzyskiego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 13.12.2019
Publikacja ogłoszeń w prasie w 2020 r. Przetarg nieograniczony Ogłoszony 12.12.2019
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 11.12.2019
Zakup zestawów serwisowych do gazowych pomp ciepła GHP-4 szt. zgodnie z wymaganiami określonymi w kartach eksploatacyjnych. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 10.12.2019
Zakup filtrów do central wentylacyjnych Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 09.12.2019