Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Cykliczne spoty w Radio w j. ukraińskim i j. polskim Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 08.03.2019
„Zaspokojenie potrzeb placówek oświatowych w zakresie materiałów edukacyjnych” Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 08.03.2019
Modernizacja schodów w budynku A ŚUW Przetarg nieograniczony Zakończony 14.03.2019
„Wsparcie konsultanta kulturowego" Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 06.03.2019
„Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu” Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 06.03.2019
Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla peronelu pracującego z obywatelami państw trzecich Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 05.03.2019
Utworzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej FAMI Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 08.03.2019
Zorganizowanie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce Zamówienia na usługi społeczne Rozstrzygnięty 01.03.2019
Usługa gastronomiczno-hotelarska do przeprowadzenia szkolenia Zapytanie o cenę Rozstrzygnięty 26.02.2019
"Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim" z dnia 18.02.2019 r. w ramach projektu pt. ,, Wsparcie integracji cudzaziemców w województwie świętokrzyskim", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Ogłoszony 26.02.2019

Wybierz Strony