Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych Podstawowy Zakończony 23.07.2021
Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku B ŚUW Podstawowy Zakończony 29.07.2021
„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 20.07.2021
Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 15.07.2021
Zakup profesjonalnej ściany wideo do sali konferencyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Podstawowy Rozstrzygnięty 19.07.2021
Wyposażenie budynków A,B i C-1 w DSO. Podstawowy Zakończony 21.07.2021
Organizacja i świadczenie usługi szkoleniowej: Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – zmiany od 1.07.2021 r., skierowanej do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Powiatowych Urzędów Pracy województwa świętokrzyskiego oraz pracowników Oddziału ds. Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 14.07.2021
Roboty remontowe w garażu przy ul. Skrajnej oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Archiwum Podstawowy Zakończony 22.07.2021
Remont połaci dachowej budynku B Podstawowy Zakończony 22.07.2021
Zakup kwiatów na potrzeby realizacji zadań wykonywanych przez Wojewodę i Wicewojewodę Świętokrzyskiego w roku 2021 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 08.07.2021