Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Karty usług

Umarzanie w całości lub w części, odraczanie lub rozkładanie na raty należności z tytułu opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Wydział Finansów i Budżetu

Metryka strony

Data publikacji : 19.03.2019
Data wytworzenia : 19.03.2019
Data modyfikacji : 05.02.2020 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Daniel Drogosz