Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Górecka 25.04.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
12.10.2018 12:36 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, w trybie zwykłym, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 2017 roku
29.06.2018 09:54 Daniel Drogosz
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne NIK "Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej"
07.06.2017 12:49 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: Raport z wizyty monitorującej realizację projektu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą dla obszaru tematycznego: ochrona zdrowia
05.06.2017 10:34 Joanna Górecka
modyfikacja
Załącznik: informacja Pokontrolna Nr 6/II/RPO/2017
05.06.2017 10:33 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: informacja Pokontrolna Nr 6/II/RPO/2017
25.04.2017 11:43 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: wystapienie pokontrolne NIK - wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 85/26 województwo swiętokrzyskie
25.04.2017 11:37 Joanna Górecka
publikacja