Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Skład i druk w roku 2023 dwumiesięcznika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wędrowiec Świętokrzyski”, wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Ogłoszony 27.01.2023
Naprawa rolet okiennych Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 18.01.2023
Zakup mierników zużycia paliwa GPS do samochodów służbowych wraz z oprogramowaniem oraz licencji na użytkowanie systemu Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 17.01.2023
Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2023 roku Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 12.12.2022
Zakup urządzenia UPS z dostawą i montażem w serwerowni DM 13-01 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 12.12.2022
Serwis oprogramowania e-SIB oraz Kontrolka Zapytanie o cenę Rozstrzygnięty 12.12.2022
Zakup mierników zużycia paliwa GPS do samochodów służbowych wraz z oprogramowaniem oraz licencji na użytkowanie systemu. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 08.12.2022
Zakup profesjonalnych osuszaczy powietrza celem doposażenia Magazynów Przeciwpowodziowych Wojewody Świętokrzyskiego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 30.11.2022
Odnowienie licencji ESET PROTECT Complete ON-PREM z abonamentem od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. – 700 szt. Zapytanie o cenę Zakończony 17.11.2022
„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy”. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 25.11.2022

Wybierz Strony