Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2023 roku Podstawowy Ogłoszony 07.06.2023
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2023 roku Podstawowy Zakończony 18.05.2023
Zakup samochodu osobowego Podstawowy Ogłoszony 17.05.2023
Zorganizowanie 10 dniowej kolonii letniej dla 40 dzieci cudzoziemskich, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej po wybuchu wojny na Ukrainie. Zapytanie o cenę Zakończony 11.05.2023
Zakup wraz z dostawą, demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz montaż opraw typu LED w budynku A na piętrach 5 do 8 Podstawowy Ogłoszony 10.05.2023
Organizacja i świadczenie usługi szkoleniowej: Prowadzenie przez Publiczne Służby Zatrudnienia postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 20.04.2023
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2023 roku Podstawowy Zakończony 20.04.2023
Organizacja wycieczki do Wiednia dla pracowników ŚUW w Kielcach oraz emerytów, rencistów - byłych pracowników ŚUW w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 12.04.2023
Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej konferencji w zakresie zadania pn.: Konferencja pod hasłem "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy" Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 13.04.2023
Zakup samochodu osobowego Podstawowy Zakończony 20.04.2023

Wybierz Strony