Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Dostawa 1 szt. samochodu terenowego z nadwoziem pick-up, z napędem 4x4 dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach w roku 2018 Przetarg nieograniczony Ogłoszony 02.10.2018
Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej typu Alcatel OmniPCX 4400 znajdującej się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz ul. Skrajnej 61 w Kielcach Przetarg nieograniczony Ogłoszony 28.09.2018
Remont połaci dachowej w budynku A Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 17.08.2018
Remont sali konferencyjnej nr 13 Przetarg nieograniczony Ogłoszony 01.10.2018
Remont połaci dachowej w budynku A Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 10.09.2018
Zakup traktorów ogrodowych, odśnieżarek spalinowych wirnikowych i kos spalinowych wraz z osprzętem ochronnym Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 07.09.2018
Organizacja imprezy integracyjnej – ognisko/grill dla pracowników ŚUW Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 05.09.2018
„Zakup systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania przy wykorzystaniu komunikatów wysyłanych za pośrednictwem SMS, e-mail oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 04.09.2018
Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowalnych dla zadania pn. „Dostawa wraz z montażem lamp do oświetlenia terenu parkingu ŚUW.” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 31.08.2018
Zakup urządzeń DSP do łączność (10 szt.) Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 31.08.2018

Wybierz Strony