Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Druk i dostawa publikacji książkowych oraz wykonanie i dostawa edukacyjnej gry planszowej na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 08.08.2018
Zapytanie ofertowe - zakup oprogramowania Zapytanie o cenę Zakończony 27.07.2018
Zakup, dostawa i podłączenie wraz z uruchomieniem kurtyn powietrznych w wejściach do budynków ŚUW Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.07.2018
Zakup urządzeń do prezentacji multimedialnej do sali konferencyjnej nr 12 bud B Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 20.07.2018
Publikacja ogłoszeń w prasie w 2018 r. Przetarg nieograniczony Ogłoszony 27.07.2018
Dostawa wraz z montażem lamp do oświetlenia terenu parkingu ŚUW Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 20.07.2018
Kompleksowe przygotowanie warsztatów „Polscy patrioci i ich wynalazki” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 19.07.2018
Dostawa klastra UTM wraz z zestawem licencji Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 23.07.2018
„Remont dachu zespołu pomieszczeń: warsztatu samochodowego, kotłowni gazowej, garaży oraz cechowni ŚUW” oraz „Remont połaci dachowej w budynku A” Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 19.07.2018
Remont czerpni, wiaty i murków za bud. A ŚUW Przetarg nieograniczony Zakończony 12.07.2018

Wybierz Strony