Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Remont ościeży w drzwiach szybów windowych w budynku C oraz wymiana drzwi wraz z pracami budowlanymi Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 13.10.2017
Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej typu Alcatel OmniPCX 4400 znajdującej się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz ul. Skrajnej 61 w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 27.10.2017
Kompleksowa obsługa techniczna uroczystości Narodowego Święta Niepodległości na Placu Wolności w Kielcach w dniu 11.11.2017 r. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.10.2017
Zakup aparatów telefonicznych do centrali telefonicznej typu Alcatel OmniPCX Enterpise 4400 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 19.10.2017
Wykonanie wiaty jako obiektu małej architektury Przetarg nieograniczony Zakończony 27.10.2017
Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych do zadania pn. „Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 16.10.2017
Wykonanie i dostarczenie do siedziby wnioskodawcy medali okolicznościowych dla uczestników X Biegu Niepodległości w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 10.10.2017
Druk publikacji: 1. Elementarz Młodego Patrioty dla najmłodszych 2. Elementarz Młodego Patrioty dla starszych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 06.10.2017
Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 29.09.2017
Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A Przetarg nieograniczony Zakończony 03.10.2017

Wybierz Strony