Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zapytanie ofertowe - przedłużenie licencji ESET Secure Enterprise - AV Level — 600 szt. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 27.11.2018
Dostawa prasy na 2019 rok dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 03.12.2018
Dostawa ukompletowanych zapór przeciwpowodziowych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.11.2018
Dostawa urządzeń sieciowych Przetarg nieograniczony Zakończony 21.11.2018
Realizacja usługi szkoleniowej skierowanej do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Powiatowych Urzędów Pracy województwa świętokrzyskiego oraz pracowników Oddziału ds. Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 16.11.2018
Dostawa 12 szt. foteli biurowych – specjalistycznych (dla służb dyżurnych pracujących w systemie 24/7) Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 19.11.2018
Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 15.11.2018
Zakup 2 szt. szaf metalowych do akt osobowych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 14.11.2018
Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 27.11.2018
Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 15.11.2018