Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 30.10.2018
Dostawa 12 szt. foteli biurowych — specjalistycznych (dla służb dyżurnych pracujących w systemie 24/7) Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 29.10.2018
Dostawa worków polipropylenowych do piasku przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych Przetarg nieograniczony Zakończony 30.10.2018
Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 22.11.2018
Konserwacja kotłowni gazowych znajdujących się w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.10.2018
Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych niestacjonarnych na kierunku związanym z migracjami międzynarodowymi dla pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zapytanie o cenę Zakończony 13.10.2018
Remont węzła ciepłej wody użytkowej w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 19.10.2018
Zapytanie ofertowe Zapytanie o cenę Zakończony 08.10.2018
Patriotyczna Gra Planszowa „Droga do Niepodległości – Szlakiem I Kompanii Kadrowej” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 04.10.2018
Zakup licencji Oracle Database Standard Edition 2 -1CPU -3 Year Term Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 09.10.2018

Wybierz Strony