Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zakup filtrów do central wentylacyjnych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 29.03.2017
Wykonanie przeglądu, konserwacji, napraw gaśnic i hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 28.03.2017
Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z opinią sprawdzającą audyt energetyczny i dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i robotami towarzyszącymi” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 28.03.2017
Organizacja wycieczki autokarowej Ryga-Tallin-Helsinki dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 24.03.2017
Organizacja Gali Finałowej XI Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2016” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 09.03.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania obejmującego „Modernizację dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW” oraz „Wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku A” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 01.03.2017
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 13.02.2017
Zapytanie ofertowe Nr 1/2017/WIR Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 10.02.2017
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 23.12.2016
Wykonanie listew odbojowych w pomieszczeniach bud. A oraz wykonanie zabudów w pomieszczeniach technicznych i biurowych Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 21.12.2016