Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Udrożnienie systemu wentylacji w łazienkach w budynkach A i C ŚUW Przetarg nieograniczony Zakończony 06.06.2017
Remont rozdzielni elektrycznej zasilającej CPR Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 29.05.2017
Zakup energii elektrycznej dla budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 25.05.2017
Dostawa materiałów promocyjnych z logo dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.05.2017
Dostawa wody mineralnej dla pracowników ŚUW w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 12.05.2017
Remont instalacji systemów kanalizacji ściekowej i wentylacyjnej w budynku B Przetarg nieograniczony Zakończony 23.05.2017
Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z opinią sprawdzającą audyt energetyczny i dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i robotami towarzyszącymi”. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 10.05.2017
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Przetarg nieograniczony Zakończony 24.04.2017
Dostawa materiałów promocyjnych z logo dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 26.04.2017
Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach ŚUW Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 19.04.2017