Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
starszy inspektor w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Ogłoszony 26.05.2023
dyspozytor medyczny w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ogłoszony 25.05.2023
operator numerów alarmowych w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ogłoszony 25.05.2023
operator numerów alarmowych w WBiZK (na zastępstwo) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 22.05.2023
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Ogłoszony 22.05.2023
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 24.04.2023
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 24.04.2023
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 24.04.2023
inspektor w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Ogłoszony 12.04.2023
inspektor wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 11.04.2023
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 11.04.2023
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 03.04.2023
inspektor w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 06.04.2023
inspektor w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 31.03.2023
informatyk w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 31.03.2023
radca prawny w WPNiK (na zastępstwo) Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 27.03.2023
starszy inspektor w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 20.03.2023
inspektor wojewódzki (zastępstwo) w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 06.03.2023
inspektor wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 27.02.2023
inspektor w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 20.02.2023