Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 18 Kornica, gmina Końskie, oznaczonej jako działki: nr 850/1 o pow. 0,0005 ha i nr 850/2 o pow. 0,0013 ha, objętej decyzją Nr 6/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2011 r., znak: IG.III.7820.7.2011, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 obwodnicy centrum miasta Końskie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 17.02.2017
Obowiązuje od : 20.02.2017
Obowiązuje do : 06.03.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba