Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 1 Miasto Staszów, oznaczonej jako działki nr 82/1 o pow. 0,0067 ha (wydzielona z działki nr 82 o pow. 0,0519 ha) i nr 87/2 o pow. 0,0371 (wydzielona z działki nr 87 o pow. 0,1574 ha)

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.10.2017
Obowiązuje od : 06.10.2017
Obowiązuje do : 20.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba