Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 11 Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce, oznaczonej jako działka nr 699/1 o pow. 0,0032 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.10.2017
Obowiązuje od : 12.10.2017
Obowiązuje do : 26.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba