Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obr. 0008 Kuczów, gm. Brody, oznaczonej jako działka nr 243/1 o pow. 0,0031 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2018
Obowiązuje od : 11.01.2018
Obowiązuje do : 25.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba