Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Miedziana Góra z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 28.08.2017 r. pod nr P. 2604.-2017.3825, jako działki: Nr 311/5 o pow.i 0,0001 ha i Nr 311/6 o pow. 0,0031 ha, (wydzielone z działki Nr 311/2 o pow. 1,6600 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 1542006 pn. „Miedziana Góra – Kamienna Górka” (nowy nr 002136 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2018
Obowiązuje od : 12.01.2018
Obowiązuje do : 26.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba