Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 43 Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 169 o pow. 0,5823 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 169/2 o pow. 0,0229 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.05.2018
Obowiązuje od : 14.05.2018
Obowiązuje do : 28.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba