Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0006 Rejów, gmina Skarżysko-Kamienna, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 30.11.2009 r. pod nr. 2082-74/2009, jako działka nr 235/11 o pow. 0,0011 ha (wydzielona z działki nr 235/7 o pow. 0,2774 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ulica Reja.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.06.2018
Obowiązuje od : 08.06.2018
Obowiązuje do : 22.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba