Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0013 Samostrzałów, gmina Kije, oznaczonej jako działka nr 172 o pow. 2,8900 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona jako działka nr 172/1 o pow. 0,2657 ha i stanie się własnością Skarbu Państwa.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.07.2018
Obowiązuje od : 12.07.2018
Obowiązuje do : 26.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba