Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0030 Radzanów, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 413 o pow. 0,6000 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji Nr 2/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.32.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim, będzie oznaczona nr 413/1 o pow. 0,1057 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.07.2018
Obowiązuje od : 12.07.2018
Obowiązuje do : 26.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba