Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Wójta Gminy Pawłów, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Pawłów, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Chybice, gmina Pawłów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej projekt podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 22.06.2017 r. pod Nr P.2611.2017.843, jako działka Nr 48/2 o pow. 0,0299 ha (wydzielona z działki Nr 48 o pow. 0,7100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1552026 pn. Chybice – Nieczulice (nowy Nr 362023 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.11.2018
Obowiązuje od : 09.11.2018
Obowiązuje do : 23.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba